Marbel Consult

Werkwijze

Stap 1. Behoeftebepaling

Om een goed beeld te krijgen van de wisselwerking die u tussen de verschillende systemen tot stand wilt brengen voeren wij eerst een Software Integratie Scan (SIS) uit.

Werkwijze

Samen met u stelt onze proces- en integratiearchitect een schematisch plan op. U geeft aan welke informatie u wilt koppelen en neemt de hoofdlijnen met ons door. We verkennen uw IT-omgeving en nemen kennis van het proces via u en andere betrokken personen. Hierna zijn we in staat om tot de beste adviezen te komen, met de middleware-structuur die het beste bij uw bedrijfsomgeving past. De onderzoeksresultaten worden uitgewerkt in een adviesrapport, dat wij samen met u doornemen. We gaan gedetailleerd in op specifieke verbeterpunten of uitdagingen.

Op basis van de scan zijn wij in staat om een helder beeld te geven van de totale kosten en te bereiken resultaten binnen uw eigen organisatie en met uw handelspartners.

De Software Integratie Scan bestaat uit de volgende onderdelen

Deze scan bestaat uit een viertal fasen.

Fase 1: Intake
Tijdens een gedetailleerd intakegesprek zullen u en de Senior Consultant van Marbel het gebruik van uw ICT landschap op hoofdlijnen doornemen, bepalen welke contactpersonen van belang zijn, en of er bij voorbaat vragen of issues zijn. De consultant dient zo veel mogelijk te weten komen over de huidige situatie.

Fase 2: Scan
De daadwerkelijke scan vindt plaats waarbij de consultant de gehele IT-omgeving onder de loep neemt en met de relevante contactpersonen praat om additionele informatie te verkrijgen.

Fase 3: Uitwerking
De onderzoeksresultaten worden uitgewerkt in een uitgebreid adviesrapport waarin de consultant gedetailleerd ingaat op de specifieke verbeterpunten of uitdagingen waar uw organisatie voor staat.

Fase 4: Presentatie/Toelichting
Na de rapportage zal de consultant bij u op locatie ofwel telefonisch beschikbaar zijn voor verdere toelichting.

Onze adviseurs zijn goed in staat om snel conclusies te trekken.

Volgende stap

Bent u geĆÆnteresseerd in de Software Integratie Scan, vul dan hieronder uw gegevens in en wij zullen snel met u contact opnemen.

* indicates required field