Marbel Consult

Business Cases

Het krantenbedrijf

Het Nederlands Dagblad is een dagblad (krant) in Nederland. Zij maken kranten op papier, een website met een digitale krant (www.nd.nl), Extra bijlagen op zaterdag, boeken en tijdschriften.
De krant met informatie van eigen journalisten en fotografen maar ook met informatie van derde partijen zoals freelance journalisten, persbureaus e.d. Al deze informatie wordt gebruikt om de krant en alle bijbehorende producten te maken.

Om de krant te maken wordt elke ochtend door de redactie bepaald welke onderwerpen er in de krant van morgen komen. Natuurlijk kan dat gedurende de dag nog veranderen als er belangrijke gebeurtenissen zijn. De redacteuren weten van tevoren hoeveel ruimte ze krijgen op welke bladzijde van de krant. Ze houden hiermee rekening als ze de verhalen schrijven. Het IT systeem dat ze hiervoor gebruiken wordt het redactie-systeem genoemd. Naast de inhoud moet de opmaak er natuurlijk ook goed uitzien. De opmaakredactie zorgt hiervoor. Veel van de opmaak is vastgelegd in sjablonen en typogrammen. Het IT systeem dat hiervoor gebruikt wordt noemen men het Opmaak-systeem.

De digitale inhoud van de krant op de website op een zelfde manier gemaakt. Alleen moeten de artikelen dan naar de website verstuurd worden in plaats van de drukkerij.
Advertenties in de krant en de website worden verkocht door middel een advertentie systeem. Dit systeem draait extern bij een derde partij. Medewerkers van de krant kunnen via het internet op dit systeem werken. Uiteindelijk moeten de advertenties natuurlijk wel naar het opmaak-systeem om uiteindelijk in de krant te verschijnen.

Ook voor de foto’s is er een apart systeem. Het beeld materiaal wordt door de opmaakredactie beheerd in een foto-archiefsysteem. Ook deze moet natuurlijk weer aan het opmaak-systeem gekoppeld worden om de juiste foto’s in de krant en op de website te krijgen.
Voor het uitwisselen van nieuwsberichten tussen persbureaus en de krant zijn er internationale afspraken gemaakt zodat dit in de hele wereld op de zelfde manier gebeurt. Het Nederlands Dagblad heeft afspraken met onder anderen het ANP, AP, de Volkskrant e.a. De nieuwsberichten moeten het redactiesysteem binnenkomen zodat de redacteuren het nieuws kunnen volgen en hun verhalen kunnen schrijven.

Als de krant eenmaal klaar is wordt deze (in digitale vorm) naar de drukkerij gestuurd om gedrukt te worden. Voor het afleveren van de krant op de juiste adressen wordt het Abonnee-systeem gebruikt. Hierin worden alle gegevens van de abonnees bijgehouden. Er moeten dus gegevens uitgewisseld worden tussen het Nederlands Dagblad en de krantendistributeur. De digitale krant wordt ook aan diverse afnemers afgeleverd zodat de krant op meerder plekken op het internet is te vinden.
Zoals je ziet is een krant een dynamisch bedrijf dat veel informatie uitwisselt met vele partijen. Veel van deze informatiestromen lopen via Pylon Connect omdat natuurlijk al deze afnemers op een andere manier de informatie willen hebben.
Naast de dagkrant maakt Nederlands Dagblad ook tijdschriften en boeken. Ook hiervoor zijn systemen aanwezig en ook deze moeten informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Eigen systemen:
– Redactiesysteem
– Opmaaksysteem
– Foto-archief
– Nieuwsarchief
– Abonnee-systeem
– Verkoopsysteem boeken
IT Systemen van derde partijen:
– Drukkerij
– Website van het ND
– Advertentie systeem
– Distributiesysteem
– Externe websites
– Persbureaus

Pylon Connect zorgt er bij het Nederlands Dagblad voor dat de informatie tussen de vele systemen goed, betrouwbaar en op tijd wordt uitgewisseld. Pylon Connect begrijpt en vertaalt de verschillende berichten waarmee die de diverse systemen werken. De eindredactie en de it-afdeling worden actief geïnformeerd als er zaken niet goed of op tijd gaan.

-->