Marbel Consult

Over ons

Marbel

Ons bedrijf is al jaren gespecialiseerd in het integreren van computersystemen en het ontwikkelen en implementeren van maatwerk systemen. Deze software kan variëren van administratieve – tot en met technische (datacommunicatie) systemen. Marbel ontwikkelt in nauw overleg websites, zodat uw bedrijf goed een aantrekkelijke en professionele uitstraling heeft op het intra- en of internet. Koppelingen met databases, content management systemen en andere systemen binnen en buiten uw bedrijf zijn voor ons geen probleem.

De medewerkers van Marbel hebben ruime automatiseringservaring opgedaan in een veelvoud van projecten, die werden uitgevoerd bij kranten, persbureaus, overheidsinstanties, banken, verzekeraars, alarmcentrale, call centra en diverse andere grote en kleine organisaties.

De enthousiaste medewerkers hebben allemaal HBO informatica of een vergelijkbare opleiding genoten. Indien nodig kan Marbel beroep doen op haar zakelijke netwerk. Hierdoor zijn wij altijd in staat u goed te bedienen.

De naam Marbel

Marbel is oud Nederlands voor knikker. Het knikkerspel is een eenvoudig spel dat al sinds de oudheid door kinderen over de hele wereld wordt gespeeld. Het spel vereist een soepele maar vaste hand en veel concentratie.

‘Marble’ is Engels voor marmer. Dit harde gesteente met een onregelmatig structuur in diverse kleuren geeft een solide en prestigieus uiterlijk aan gebouwen. Daarnaast wordt marmer vanwege zijn unieke eigenschappen gebruikt om sculpturen en ornamenten mee te maken. En knikkers niet te vergeten.

Beide betekenissen zijn door ons samen- gebundeld in een bedrijf dat al vele jaren zijn kwaliteiten heeft bewezen op het gebied van ICT.

De creativiteit van Marbel leidt tot unieke zakelijke en pragmatische werkwijzen. Mensen moeten per slot van rekening werken met de door ons ontwikkelde producten en concepten.

De professionele medewerkers van Marbel zijn nooit uitgeleerd. Hun kennis wordt voortdurend geactualiseerd tot op het hoogst denkbare niveau. Deze instelling is de maatstaf voor een praktische, no-nonsense benadering van de ICT behoeften in uw bedrijf.

Zo wordt het spel gespeeld als het om de knikkers gaat.

Onze Missie

Marbel wil op een opvallende, plezierige en creatieve manier de ICT behoeften van haar klanten vertalen naar flexibele en betrouwbare oplossingen. Daarmee betekent zij voor al haar belanghebbenden een toegevoegde waarde.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

Pragmatisch

Marbel biedt pragmatische oplossingen aan haar klanten. Dit betekent dat procedures en standaarden hieraan ondergeschikt zijn. Het betekent niet dat procedures en standaarden niet van toepassing zijn of geen plek hebben in het bedrijf. Deze moeten echter altijd ten diensten staan van de oplossing en geen doel op zich zijn.

Ondernemend

De bedrijfscultuur van Marbel is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren van haar personeel. Dit betekent dat het bedrijf continu investeert in leiderschap en empowerment van de medewerkers. We richten continu de blik op de markt en er is altijd ruimte voor onafhankelijke meningen.

Kwaliteitsbewust

Kwaliteit van de producten en diensten staat bij Marbel voorop. Ook als dit consequenties heeft voor de prijsstelling van het product. Wij zijn van mening dat op de lange termijn de klant gebaat is bij een kwalitatief goed product.

Innovatief

Marbel zoekt zoveel mogelijk naar nieuwe en creatieve oplossingen. Dit betekent dat bij het maken van software altijd gekeken wordt naar de laatste ontwikkelingen en trends en niet teruggegrepen moet worden naar ‘het oude’ omdat dat altijd al gewerkt heeft.